Turvallinen käyttö

Tässä moduulissa keskitytään ehkäisemään haittoja. Paras tapa ehkäistä haittoja on olla käyttämättä mitään. Jos kuitenkin päätät käyttää jotakin uutta psykoaktiivista ainetta, voit pienentää käyttöön liittyvien haittojen todennäköisyyttä. Tässä moduulissa opit miten. Laadit suunnitelman siitä, miten tarkalleen ottaen vähennät itsellesi ja muille koituvia riskejä, jos käytät uusia psykoaktiivisia aineita.

Saatavilla on kolme verkko-ohjelmaa. Lyhyiden kurssien avulla pystyt perehtymään käyttötottumuksiisi. Ne ovat ilmaisia ja täysin anonyymejä. Henkilökohtainen verkko-ohjaaja auttaa kurssin suorittamisessa neljän viikon ajan. Ohjaajat ovat päihdetyön ammattilaisia.

Jokaisen moduulin aluksi esitetään henkilökohtaisia kysymyksiä. Niiden avulla ohjaaja pystyy parhaiten antamaan soveltuvia neuvoja. Jokaisella ohjelmalla on oma tavoitteensa: käyttötottumuksiin perehtyminen, turvallinen käyttö tai aineen käytön vähentäminen ja lopettaminen.

Ohjaaja lähettää verkossa viestejä sekä useita tehtäviä ja vinkkejä ja auttaa asettamaan tavoitteita. Näin saat selkeän kuvan uusien psykoaktiivisten aineiden käytöstäsi. Lisäksi se voi auttaa muuttamaan käyttötottumuksiasi. Voit aina siirtyä seuraavaan moduuliin. Voit myös lopettaa ohjelman milloin tahdot.

Ohjelman aikana voit kysyä ohjaajaltasi henkilökohtaista tilannettasi koskevia kysymyksiä. Voit myös kertoa, mitä sinulle kuuluu ja mitä ongelmia tavoitteiden saavuttamisessa on ilmennyt. Luonnollisesti voit myös aina juhlistaa onnistumisiasi!

Kirjaudu moduuliin 'Turvallinen käyttö'