Ensisijainen yhteystaho

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Elimäenkatu 25-27
00510 Helsinki

ehyt@ehyt.fi
www.ehyt.fi