Uudet psykoaktiiviset aineet

Uusia psykoaktiivisia aineita (NPS) kutsutaan uusiksi siksi, että ne ovat äskettäin kehitettyjä kemiallisia tai orgaanisia yhdisteitä. Niitä valmistetaan usein laittomissa laboratorioissa. Aluksi nämä uudet huumeet eivät ole kansallisten tai kansainvälisten lakien mukaan laittomia. ”Uudet” aineet saattavat olla myös olemassa olevia huumeita, jotka ”keksitään uudelleen” ja jotka on äskettäin tuotu uudelleen laittomille huumemarkkinoille. Voi olla kyse myös siitä, että aineita käytetään uusilla tavoilla: joitakin lääketieteessä käytettyjä lääkkeitä käytetään nykyään (myös) viihdekäytössä. Uudet psykoaktiiviset aineet (NPS-aineet) ovat usein synteettisiä, mutta ne voivat perustua myös kasveihin. Niitä kutsutaan myös laillisiksi huumeiksi (mikä ei aina pidä paikkaansa), muuntohuumeiksi, designer-huumeiksi, bilehuumeiksi ja tutkimuskemikaaleiksi.

NPS-aineet jäljittelevät usein olemassa olevaa laitonta ainetta ja alkuperäisen huumeen vaikutuksia, mutta ne on suunniteltu siten, ettei niitä luokiteltaisi laittomiksi aineiksi eikä havaittaisi tavanomaisissa huumetesteissä.

Näiden aineiden turvallisuutta ei ole arvioitu eläin- tai ihmiskokeissa. Siksi useimpien aineiden täsmällisistä vaikutuksista, annoksista ja käytön seurauksista tiedetään vain vähän. Käytöllä saattaa olla odottamattomia ja vaarallisia haittavaikutuksia. Näiden uusien huumeiden kanssa kannattaa olla aina erityisen varovainen. Olemassa on satoja erilaisia NPS-aineita, ja uusia kehitetään lähes viikoittain. Nämä huumeet voidaan ryhmitellä usealla tavalla. Yksi ryhmittelytapa on brittiläisen DrugWatch-järjestön kehittämä ‘Huumausainepyörä‘, joka perustuu Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädäntöön. Tällä sivustolla käytetään vastaavaa lähestymistapaa:

Uusien psykoaktiivisten aineiden ryhmien esittely