Turvallista käyttöä koskevia vinkkejä

Mitä haittojen ehkäiseminen tarkoittaa?
Harm Reduction International -organisaatio määrittelee haittojen ehkäisemisen seuraavasti: ”politiikat, ohjelmat ja käytännöt, joiden ensisijainen tavoite on vähentää laillisten ja laittomien psykoaktiivisten huumeiden haitallisia terveydellisiä, sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia ilman, että huumeiden käyttöä välttämättä vähennetään”. Lyhyesti kyse on siis toimista, joilla huumeiden käyttäjät voivat pienentää huumeiden käyttöön mahdollisesti liittyvien haittavaikutusten todennäköisyyttä.

Miten voin pienentää riskejä?
Huumeiden käyttöön liittyy aina tiettyjä riskejä. Tämä koskee erityisesti testaamattomia ja tutkimattomia uusia psykoaktiivisia aineita. Voit kuitenkin vähentää uusien psykoaktiivisten aineiden käyttöön liittyvien haittojen todennäköisyyttä. Seuraavassa on lueteltu joitakin tärkeitä seikkoja. Lisää hyödyllisiä vinkkejä on amerikkalaisen haittojen ehkäisemiseen tähtäävän DanceSafe-organisaation sivustolla. ‘DanceSafe’.

Varautuminen on tärkeää:
Tiedä, mitä otat (ja kuinka paljon)
Älä ole yksin ja pidä huolta muista
Tiedä, mitä pitää tehdä, jos voi huonosti, ja mistä saa apua hätätilanteissa

Sinua ei voida rangaista siitä, että haet apua jollekulle toiselle, joka on käyttänyt huumeita. Älä siis koskaan epäröi hakea (lääketieteellistä) apua hätätilanteissa!

 

Laboratoriotestaus

Joissakin Euroopan maissa huumeet voi testauttaa laillisesti laboratoriossa. Testin voi tilata anonyymisti pientä korvausta vastaan (tai joissakin tapauksissa ilmaiseksi). Vie tai lähetä ostamasi aine laboratorioon. Saat tulokset muutaman viikon kuluttua. Laboratoriotestit osoittavat, kuinka paljon vaikuttavaa ainetta tuote sisältää. Saat tietää täsmälleen, mitä aineita (uudet psykoaktiiviset aineet mukaan lukien) tuote sisältää, ja saat henkilökohtaisia neuvoja käytön mahdollisista seurauksista. Tällä tavoin voit tehdä tietoon perustuvan päätöksen. Pidä kuitenkin mielessä, että käyttöön liittyy aina riskejä. Joissakin tapahtumissa on palvelu, jossa voi tarkastuttaa huumeet paikan päällä. Tällainen testaus ei ole yhtä perusteellista kuin laboratoriossa, mutta saat kuitenkin neuvoja suoraan ammattilaisilta.
Tietoa oman maasi paikan päällä ja laboratoriossa tehtävästä huumetestauksesta on tällä sivustolla olevalla oman maasi sivulla. Avaa sivu valitsemalla oma kielesi valikosta. Espanjalainen huumeiden haittoja ehkäisevä organisaatio “Energy Control” tarjoaa kansainvälistä huumeidentestauspalvelua.

Testipakkaukset

Yksi vaihtoehto voi olla kotona käytettävä testipakkaus. Niitä voi ostaa tietyistä verkkokaupoista ja organisaatioista. Niiden avulla näet, sisältääkö tuote jotakin tiettyä (yleensä perinteistä) huumetta. Testipakkausten ongelmana on, että niillä voi testata vain pienen määrän huumausaineita. Testi ei havaitse täsmällisesti kaikki mahdollisia aineita (haitalliset uudet psykoaktiiviset aineet mukaan lukien). Lisätietoa tästä ongelmasta on esimerkiksi tällä maailmanlaajuisen huumekyselyn (Global Drug Survey) tiedotusvideolla. Muista myös, että testipakkaus ei anna tietoa vaikuttavien aineiden (psykoaktiivisten aineiden) annoksista. Liian suuri annos suurentaa erilaisten (terveydelle) haitallisten vaikutusten riskiä merkittävästi.

Tietokannat verkossa

Joillakin sivustoilla raportoidaan testatuista huumeista. Voit etsiä tuotteen verkossa olevasta tietokannasta. Esimerkkejä tällaisista sivustoista ovat ”Pill Reports” ja ”Ecstasy Data”, joilla on ekstaasina myytyjen pillereiden testituloksia. Tässä tapauksessa olet kuitenkin täysin tuotteesi ulkonäön varassa. Vaikka ostamasi tuote vastaisi väriltään ja logoltaan jotakin tietokantaan sisältyvistä pillereistä, et voi olla varma, että se sisältää oikeasti samat ainesosat ja/tai annokset. Varovaisuus on siis tarpeen. Äskettäin saataville tuli sovellus, jolla voi hakea useita psykoaktiivisia huumeita laajasta kansainvälisestä tietokannasta.

Pidä huolta ystävistä

Jos olet päättänyt ottaa uutta psykoaktiivista ainetta, on suositeltavaa, ettet tee sitä yksin. Koskaan ei voi tietää etukäteen, miten elimistö reagoi huumeeseen ja varsinkin uuteen psykoaktiiviseen aineeseen. Harkitse, voisiko paikalla olla joku, joka pysyy selvin päin. Jos haittavaikutuksia ilmenee, tällainen henkilö pystyy rauhoittelemaan ja/tai varmistamaan, että päihtyneet eivät käyttäydy vaarallisesti. Varmista joka tapauksessa, että joku muu tietää, mitä aiot ottaa. Hätätapauksissa hän voi välittää tiedon hoitohenkilöstölle. Jos olet esimerkiksi jossakin tapahtumassa yhdessä ystävien kanssa, pitäkää silmällä toisianne ja hakekaa apua itsellenne ja toisillenne, jos voitte huonosti huumeiden käytön jälkeen. Brittiläinen organisaatio on antanut selkeät ja kattavat ohjeet toimista hätätapauksissa huumeiden käytön jälkeen (englanniksi) ‘Talk to Frank’.

Älä sekoita aineita

Ei ole suositeltavaa nauttia eri huumeita samaan aikaan. Huumeiden sekakäytön haittavaikutuksista on vain vähän tutkimustietoa ja näyttöä. On hyvin vaikea tietää, mitä eri aineiden sekoittamisesta voi seurata. Erityisesti uusista psykoaktiivisista aineista on vaikea tietää, miten paljon vaikuttavaa ainesosaa saat ja mitä aineita tuotteessa voi olla jo valmiiksi sekoitettuina. Huumeiden sekakäyttö suurentaa erittäin todennäköisesti käytön haitallisten tai odottamattomien seurausten riskiä.

Tapahtumissa

Kun olet jossakin tapahtumassa, kuten esimerkiksi kesäfestivaaleilla tai klubilla, jossa on paljon väkeä, vältä elimistön kuivuminen juomalla tarpeeksi vettä. Muista, että voi myös olla vaarallista juoda liian paljon vettä. Syy selviää katsomalla vasemmalla oleva lyhyt video, jonka on tehnyt hollantilainen Unity-organisaatio. Lisäksi on tärkeää pitää säännöllisesti taukoa, vilvoitella (konkreettisesti) ja rentoutua. Tapahtumissa on usein erillinen tila rauhoittumista varten. Nämä käytännöt ovat tärkeitä, sillä useat huumeet nostavat elimistön lämpötilaa, mikä puolestaan suurentaa terveyshaittojen riskiä. Selvitä myös, missä ensiapupiste on, jotta saat tarvittaessa apua itsellesi tai ystävillesi. Kattavat ohjeet ovat tällä englanninkielisellä sivustolla, jonka on julkaissut brittiläinen haittoja ehkäisevä organisaatio ‘Crew2000’.