Dissosiatiivit

Dissosiatiiviset uudet psykoaktiiviset aineet ovat hallusinogeenisia huumeita, jotka aiheuttavat näkö- ja kuuloharhoja sekä synnyttävät dissosiaatiota eli irrallisuuden tunnetta ympäristöstä ja omasta itsestä. Ne synnyttävät hallusinogeenisia vaikutuksia, kuten esimerkiksi sensorista deprivaatiota eli aistiärsykkeiden heikkenemistä, dissosiaatiota eli irrallisuuden tunnetta, hallusinaatioita eli aistiharhoja sekä unenomaisia tiloja tai transsitiloja. Nämä uudet psykoaktiiviset aineet vaikuttavat samoin kuin ketamiini ja typpioksiduuli eli ilokaasu.
Esimerkkejä dissosiatiivisista aineista ovat PCP, MXM ja 3/4MeO-PCP.

Lyhytaikaisia riskejä ovat hallusinaatiot, paniikki ja tajuttomuus. Pitkäaikaisia riskejä ovat riippuvaisuus, pysyvät mielenterveysongelmat ja pidätyskyvyttömyys.
Dissosiatiiveja käytetään yleensä nielemällä, polttamalla tai hengittämällä.

Lisää tietoa (melko teknistä) eri dissosiatiiveista on tällä Wikipedia sivulla. Muista kuitenkin, että sivun sisältöä ei ole tarkistettu tieteellisesti.

Lähde: 1, 2, 3