Sedatiivit

Sedatiivit eli rauhoittavat ovat huumausaineluokka, joka hidastaa aivojen normaalia toimintaa. Sedatiivit voidaan jakaa kahteen perusryhmään;
– Opioidit; muistuttavat vakiintuneessa viihdekäytössä olevia opioideja, mutta niiden vaikutus saattaa olla paljon pidempi.
– Bentsodiatsepiinit; sedatiivisia, ahdistusta ja tuskaisuutta vähentäviä, hypnoottisia sekä kouristuksia estäviä vaikutuksia, joista osa saattaa jatkua pitkään.

Nämä uudet psykoaktiiviset aineet vaikuttavat samoin kuin bentsodiatsepiinit, oopiumi ja heroiini.
Esimerkkejä ovat MT-45, AH-7921 ja uudet fentanyylit (opioidit) tai diklatsepaami ja flubromatsepaami (bentsodiatsepiineja).

Lyhytaikaisia riskejä ovat yliannostus, sekavuus ja kohtaukset (vieroituksen jälkeen). Pitkäaikaisia riskejä ovat riippuvuus ja kognitiokyvyn heikkeneminen. Riskit suurenevat erityisesti silloin, kun aineita otetaan yhdessä alkoholin tai muiden sedatiivien kanssa. Sedatiiveja käytetään nuuskaamalla, polttamalla, pistämällä tai nielemällä.

Lisää (melko teknistä) tietoa eri sedatiiveista ontällä Wikipedia sivulla. Muista kuitenkin, että sivun sisältöä ei ole tarkistettu tieteellisesti.

Lähde: 1, 2, 3